Gyrodactylus

Gyrodactylus

also known as: salmon fluke, salmon leech